Koulutusmuodot

(Klikkaamalla lisätietoa:)

Aihe: Raskaskalusto ja ennakoiva ajaminen

Tavoite: Autonkuljettajien tietouden lisääminen turvallisemmasta ja taloudellisemmasta liikkumisesta liikenteessä.

Opetusmenetelmä: Luokkaopetus (7 tuntia)

Aihe: Tieturva 1-kurssi, Tiehallinto

Tavoite: Edistää kuljettajien tie- liikenne- ja työturvallisuutta tiellä tapahtuvassa työssä

Opetusmenetelmä: Luokkaopetus (8 tuntia)

Aihe: Työturvallisuuskorttikoulutusta

Tavoite: Edistää työturvallisuutta kuljetusalalla ja yhteisillä työpaikoilla toimiessa.

Opetusmenetelmä: Luokkaopetusta (8 tuntia)

Aihe: Työturvallisuuskorttikoulutusta

Tavoite: Antaa henkilölle perusvalmiudet toimia erilaisissa onnettomuustilanteissa ja antaa peruselvytystä ja hätäensiapua.

Opetusmenetelmä: Oppitunti ja harjoitus (7 tuntia)

Aihe: Lainsäädäntö

Tavoite: Edistää ammattikuljettajien tietämystä yleisistä ja uusista säädöksistä (tieliikennelaki ja tieliikenneasetus).

Opetusmenetelmä: Oppitunti (7 tuntia)

Aihe: Ergonomia ja terveyskunta

Tavoite: Kuljettaja tiedostaa työhönsä liittyviä fyysisen toimintakyvyn kuormitustekijöitä, siten että kykenee ennaltaehkäisemään itseensä kohdistuvia fyysisiä riskejä.

Opetusmenetelmä: Oppitunti ja liikuntaharjoitukset (7 tuntia)