Tavoitteet

Kohti turvallisempia, ympäristöystävällisempiä ja laadukkaampia kuljetuksia.

Ammattipätevyyden tarkoitus on edistää kuljetusalan työntekijöiden ja tielläliikkujien terveyttä ja turvallisuutta, sekä edistää ympäristöystävällisyyttä. Ammattipätevyyskoulutuksen kautta kuljettajien asiantuntemus lisää kuljetusten ja palvelujen laatua sekä tarjoaa heille mahdollisuuden parantaa työturvallisuutta.

Ammattipätevyyden peruskoulutus on vaadittu kaikilta uusilta tavara- ja henkilöliikenteeseen tarkoitettujen ajoneuvojen kuljettajilta henkilöliikenteessä10.9.2008 lähtien ja tavaraliikenteessä 10.9.2009 alkaen. Kuljettajien, jotka ovat saavuttaneet kuorma- tai linja-auton ajo-oikeuden ennen edellä mainittuja päivämääriä, ei tarvitse erikseen suorittaa perustason koulutusta. Heidän tulee kuitenkin suorittaa ammattipätevyyden voimassaolon jatkamiseksi jatkokoulutus, 35 tuntia, joka tulee olla suoritettuna henkilöliikenteessä 10.9.2013 ja tavaraliikenteessä 10.9.2014 mennessä.

Kuorma-ja linja-auton kuljettajat

Erilaiset ammatilliset vaatimukset kuljettajia kohtaan ovat lisääntyneet. Hyvä ammatillinen koulutus mahdollistaa kuljettajana toimimisen kuljetusalalla ammattimaisessa liikenteessä. Ajo-oikeus ja ammattipätevyys eivät ole sama asia. Ne kulkevat rinnakkain, mutta ne ovat kaksi eri asiaa.

Ammattipätevyyden jatkokoulutus

Ammattipätevyyden ylläpitäminen vaatii kuljettajalta viiden vuoden aikana 35 tuntia jatkokoulutusta, joka voidaan suorittaa jaksoina. Ainoa pakollinen aihe jatkokoulutuksessa on ennakoivan ja ympäristöystävällisen ajon koulutus (7 tuntia).

Koska jatkokoulutus on tarkoitettu ammatissa jo toimiville kuljettajille, sen erityistavoitteena on lisätä liikenteen ja kuljetuksien turvallisuutta. Tarkoituksena on myös tukea kuljettajan ammattia, lisäämällä hänen ammatillisia valmiuksiaan, terveyttä ja jaksamista ammatissaan. Mikäli henkilöllä on ammattipätevyys sekä linja-auto että kuorma-autoluokkiin hän voi ylläpitää ammattipätevyyden molempiin luokkiin suorittamalla kerran 35 tunnin jatkokoulutuksen viiden vuoden aikana.